Fraudebeleid

Fraudebeleid

Vertrouwen is een van de uitgangspunten van Mandaat Assuradeuren B.V. Vertrouwen is essentieel bij het bieden van zekerheid. Uit diverse onderzoeken blijkt echter dat een kleine groep klanten dit vertrouwen misbruikt door fraude te plegen. Tegelijkertijd blijkt uit dezelfde onderzoeken dat klanten van mening zijn dat verzekeringsfraude harder moet worden aangepakt.

Wat verstaan wij eigenlijk onder fraude?

Onder consumentenfraude wordt verstaan: het misbruik maken van een verzekeringsproduct of dienst door de verzekeringnemer, verzekerde of, bij levens- en sommenverzekeringen, de begunstigde, om een prestatie te verkrijgen waarop men geen recht heeft. Dit geldt ook voor het moment dat de verzekering wordt aangevraagd.

Een aantal voorbeelden van fraude:

 • Het niet eerlijk opgeven van informatie bij de aanvraag voor een verzekering (mededelingsplicht).
 • Het niet meedelen dat er sprake is van een strafrechtelijk verleden.
 • Het niet eerlijk opgeven van informatie bij het claimen van schade aan de verzekeraar.
 • Het niet eerlijk meedelen van wat er is gebeurd.
 • Het veranderen van bedragen op aankoopnota’s.
 • Meer claimen dan de geleden schade.
 • Een afgewezen schade nogmaals opgeven, met een ander verhaal.

Hoe sporen wij fraude op?

 • Verzekeraars en gevolmachtigden beschikken over fraude-indicatoren.
 • Verzekeraars werken met geautomatiseerde kennissystemen, die speciaal zijn ingericht om fraudes  te detecteren.
 • De markt verzamelt schadehistorie en specifieke fraude-informatie in een marktbreed systeem (FISH), dat de opsporing van fraude beter mogelijk maakt.
 • U ondervindt daar het voordeel van. We versnellen namelijk met deze maatregelen het afhandelingsproces van terechte schadeclaims en bieden u daarmee een hoger serviceniveau.

Welke maatregelen treffen wij bij fraude?

Als er sprake is van fraude, dan nemen wij een aantal maatregelen, zoals:

 • De schade wordt niet vergoed of – indien reeds betaald - teruggevorderd.
 • Opzegging van de verzekering. Dat geldt ook voor andere verzekeringen die bij ons zijn ondergebracht.
 • Uitsluiting van andere verzekeringen in de toekomst bij Mandaat; Interne VerwijzingsRegistratie.
 • De verzekeraar plaatst u op een externe incidentenlijst (Externe Verwijzings Registratie).
 • We melden fraude aan bij de Stichting CIS, die een ‘‘externe verwijzingsincidentenregistratie’ bijhoudt. Dit register wordt ook door andere verzekeraars in Nederland geraadpleegd en is een waarschuwingslijst. Meer hierover staat vermeld in het Protocol Incidentenwaarschuwingssystemen Financiële Instellingen. Wilt u meer  informatie over de Stichting CIS?  Kijk dan op www.stichtingcis.nl
 • Kan de verzekeraar aangifte doen bij de politie.

U bent goed verzekerd bij Mandaat Assuradeuren B.V. Via uw premie betaalt u mee aan het fraudegedrag van anderen, dit willen we natuurlijk voorkomen. Daarom doen wij aan fraudepreventie en -bestrijding!