Schade met hoverboard vaak niet verzekerd

Kinderen en jong volwassenen die zich met een hoverboard of een ander vervoermiddel verplaatsen, zijn in de prkatijk vaak niet verzekerd als ze ongevallen veroorzaken. Verzekeraars hanteren bovendien in dit geval sterk uiteenlopende voorwaarden in hoeverre de aansprakelijkheid bij schade gedekt is. 

Hoverboards, elektrische skateboard en airwheels zijn steeds meer te zien in het verkeer, hoewel er een verbod bestaat voor het gebruik van deze voertuigen op de openbare weg omdat een stuur ontbreekt.  Verzekeraars stellen verschillende eisen en sommige laten zelfs ruimte voor interpretatie van de voorwaarden.

Geen dekking

Bijna een derde van de verzekeraars blijkt bij navraag geen aansprakelijkheidsdekking voor hoverboards te bieden.

Eisen aan snelheid

Andere verzekeraars bieden wel dekking maar stellen eisen aan de snelheid van het apparaat. Enkele verzekeraars geven aant aan: “aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt met of door een hoverboard is gedekt, mits een snelheid van 16 km/uur niet kan worden overschreden.”

Alleen op eigen terrein

Ook zijn er verzekeraars die concreet aangeven dat je op de openbare weg niet verzekerd bent. Zo zeggen sommigen: “schade is alleen gedekt op eigen terrein, tot een snelheid van 6 km per uur.”

Geen volledige duidelijkheid

Tot slot zijn er verzekeraars die geen volledige duidelijkheid verschaffen. Zij laten dit open door te stellen dat een volwassene uitgesloten kan worden van dekking. Als kinderspeelgoed dekken zij eventuele schade wel.

Bron: AM Web

Bekijk het nieuwsoverzicht