Avéro Achmea: overzicht wijzigingen nieuwe polisvoorwaarden

Beste relatie,

Graag informeren wij u betreffende de wijziging van de zakelijke polisvoorwaarden per 01-01-2019.

Brand:
Hieronder treft u de wijzigingen aan met betrekking tot de nieuwe polisvoorwaarden uitgebreide brandverzekering voor bedrijven VBB 2019-01 ten opzichte van VBB 2018-02 en VBB 2013-03:

VBB 2018-02 ten opzichte van VBB 2013-03:
- Asbest: de afschrijvingsmethodiek is toegevoegd in artikel 11.2;
- Asbest: de vergoeding boven het verzekerd bedrag van artikel 5.6 komt te vervallen;
- Hagelschade: duidelijkere omschrijving in artikel 3.9;
- Externe verbouwing: duidelijkere omschrijving en voorbeelden van externe verbouwingen toegevoegd in artikel 8.4;
- Voortaxatie: eerder stond er een verwijzing naar de indexclausule. Deze was al opgenomen in de voorwaarden. De ‘indexclausule’ is vervangen door ‘indexering’ in artikel 9;
- Schadevaststelling: ‘schadevaststelling experts’ is herschreven in artikel 10.2;
- De kosten van de schaderegeling is herschreven in artikel 10.4.

Aanpassing  van de voorwaarden aan de veranderingen in de wet

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierdoor wordt de privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU) hetzelfde. Door de AVG krijgt u meer te zeggen over de verwerking van uw persoonsgegevens en hebben wij meer verplichtingen bij het verwerken van die gegevens. Dit hebben wij opgenomen in onze voorwaarden.

VBB 2019-01 ten opzichte van VBB 2018-02:
- De definitie storm is aangepast
- Uitsluitingen illegale activiteiten en opzet of roekeloosheid zijn opgenomen.
- De regeling contra-expertise is aangepast aan de laatste inzichten

Supplementen:
Voor een paar verzekeringsvormen hanteert Avéro Achmea supplementen. Omdat in deze supplementen verwezen wordt naar het versienummer VBB 2019-01 van de uitgebreide brandverzekering voor bedrijven, heeft Avéro Achmea het versienummer veranderd naar:

Elektronica VBE 2019-01 (tevens is artikel 7.2.1 gewijzigd: het eigen risico geld nu per gebeurtenis en niet meer per object per gebeurtenis)
Exploitatiekosten: VBX 2019-01
Extra Kosten: VBK 2019-01 (tevens is de noodzakelijke back-up procedure opgenomen )
Reconstructiekosten:  VBR 2019-01 (tevens is de noodzakelijke back-up procedure opgenomen)
Geldverzekering: VBG 2019-01

Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven:
- De voorwaarden VAB 2018-01 worden vervangen door VAB 2019-01
- De artikelnummering met betrekking tot privacy is aangepast.

Collectieve ongevallen:
- De voorwaarden VOC 2018-01 worden vervangen door VOC 2019-01
- Telefoonnummer van het KIFID is aangepast

Persoonlijke ongevallen:
- De voorwaarden VOP 2018-01 worden vervangen door VOP 2019-01
- Telefoonnummer van het KIFID is aangepast
- De artikelnummering met betrekking tot privacy is aangepast.

Personenauto:
- De voorwaarden VMP 2018-01 worden vervangen door VMP 2019-01
- De regeling contra-expertise is aangepast aan de laatste inzichten

Bestelauto:
- De voorwaarden VMB 2018-01 worden vervangen door VMB 2019-01
- De regeling contra-expertise is aangepast aan de laatste inzichten

Aanhangwagen:
- De voorwaarden VMA 2018-01 worden vervangen door VMA 2019-01
- De regeling contra-expertise is aangepast aan de laatste inzichten
- Bedrijfsregeling 16 (totaal verlies) is opgenomen

Werkmaterieel:
- De voorwaarden VMW 2018-01 worden vervangen door VMW 2019-01
- De regeling contra-expertise is aangepast aan de laatste inzichten
- Artikel 1.3 is gewijzigd. De informatie over de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) is vervangen door Wet Informatie-uitwisseling Bovengrondse en Ondergrondse Netten en netwerken (WIBON)

Meer weten?
Mocht u naar aanleiding van deze berichtgeving nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met uw adviseur op.

Bekijk het nieuwsoverzicht