Avéro Achmea: overzicht wijzigingen nieuwe polisvoorwaarden

Beste relatie,

Graag informeren wij u betreffende enkele wijzigingen met betrekking tot de  Avéro Achmea nieuwe polisvoorwaarden VBB 2018-02 t.o.v. VBB 2013-03. Hieronder treft u een overzicht aan.

Hieronder treft u de wijzigingen aan met betrekking tot de nieuwe polisvoorwaarden VBB 2018-02:

  • Asbest: de afschrijvingsmethodiek is toegevoegd in artikel 11.2;
  • Asbest: de vergoeding boven het verzekerd bedrag van artikel 5.6 komt te vervallen;
  • Hagelschade: duidelijkere omschrijving in artikel 3.9;
  • Externe verbouwing: duidelijkere omschrijving en voorbeelden van externe verbouwingen toegevoegd in artikel 8.4;
  • Voortaxatie: eerder stond er een verwijzing naar de indexclausule. Deze was al opgenomen in de voorwaarden. De ‘indexclausule’ is vervangen door ‘indexering’ in artikel 9;
  • Schadevaststelling: ‘schadevaststelling experts’ is herschreven in artikel 10.2;
  • De kosten van de schaderegeling is herschreven in artikel 10.4.

Aanpassing  van de voorwaarden aan de veranderingen in de wet

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) is vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierdoor wordt de privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU) hetzelfde. Door de AVG krijgt u meer te zeggen over de verwerking van uw persoonsgegevens en hebben wij meer verplichtingen bij het verwerken van die gegevens. Dit hebben wij opgenomen in onze voorwaarden.

In sommige supplementen op de VBB 2018-02 is het versienummer veranderd

Voor een paar verzekeringsvormen hanteert Avéro Achmea supplementen. Omdat in deze supplementen verwezen wordt naar het versienummer VBB 2018-02 van de uitgebreide brandverzekering voor bedrijven, heeft Avéro Achmea het versienummer veranderd naar:

Extra Kosten:                      VBK 2018-02 (tevens is de noodzakelijke back-up procedure opgenomen)

Reconstructiekosten:          VBR 2018-02 (tevens is de noodzakelijke back-up procedure opgenomen)

Exploitatiekosten:                VBX 2018-02

Geldverzekering:                 VBG 2018-02

Meer weten?

Mocht u naar aanleiding van deze berichtgeving nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met uw adviseur op.

Bekijk het nieuwsoverzicht