Algemene Verordening Gegevensberscherming (AVG)

Vanaf 25 mei dient iedere organisatie zich te houden aan de richtlijnen van de AVG. Met nog minder dan drie maanden te gaan, zijn wij hard aan het werk om te zorgen dat persoonsgegevens op de juiste manier verwerkt en beschermd worden. Gezien de noodzaak om de wetgeving te volgen verzoeken wij u goed te letten op het verstrekken van (bijzondere) persoonsgegevens.

Er dient voor ieder persoonsgegeven afzonderlijk duidelijk gemaakt te kunnen worden waarom wij de door u ontvangen informatie in ons bezit hebben. Wanneer een bepaald gedeelte van de ontvangen informatie niet specifiek te verantwoorden is, zijn wij helaas genoodzaakt om deze informatie te retourneren dan wel te vernietigen. Stuur daarom enkel de informatie die noodzakelijk is voor de vastgestelde doeleinden.

De onderstaande punten zijn onder andere persoonsgegevens, namelijk:

 • Nationaliteit;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum en/of leeftijd;
 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • E-mail adres of andere adres voor elektronische communicatie;
 • (Mobiel) telefoonnummer;
 • Personeelsnummer;
 • KvK-nummer;
 • IP-adres;
 • (Ander) toegangs- of identificatiegegeven;
 • Kenteken;
 • Paspoort(kopie) of kopie van ander legitimatiebewijs;
 • Bankrekeningnummer;
 • Overig financieel gegeven;
 • Audio- of video opname;
 • (Pas)foto (gezichtsherkenning).

'Bijzondere' persoonsgegevens zijn onder andere, de volgende:

 • Ras, of etnische afkomst;
 • Politieke of religieuze overtuiging;
 • Lidmaatschap van vakbond;
 • Genetische of biometrische gegevens met het oog op identificatie van een persoon;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Gegevens seksueel gedrag/ seksuele gerichtheid.  

Let op: het Burgerservicenummer en gegevens over een strafrechtelijke veroordeling en strafbare feiten zijn geen bijzondere gegevens (meer). Wel gelden hiervoor specifieke voorschriften.

Bekijk het nieuwsoverzicht