Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website
Oorlog in Oekraïne

De gevolgen van de oorlog zullen op grote schaal voelbaar zijn voor iedereen in Europa. Lees op onze speciale Oekraïne pagina wat dit voor u kan betekenen.

Polisvoorwaarden Inkomen

Op zoek naar het dienstverleningsdocument van De Verzuimeconoom? Klik hier voor het dienstverleningsdocument.

Polisvoorwaarden Inkomen

Klik hieronder om de polisvoorwaarden te lezen.

ASR

2023

Versienummer Product Polisvoorwaarden
ALG 106V Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
AOCVF 308V Polisvoorwaarden Basismodule Arbeidsongeschikheidsverzekering 3-12 jaar Polisvoorwaarden Basismodule Arbeidsongeschikheidsverzekering 3-12 jaar
INKC 417V Polisvoorwaarden Basismodule Inkomensaanvulling Polisvoorwaarden Basismodule Inkomensaanvulling
VZDC 210V Polisvoorwaarden Verzuim eigen risico in dagen Polisvoorwaarden Verzuim eigen risico in dagen
BASC 417V Polisvoorwaarden Basismodule WGA gat Basis Polisvoorwaarden Basismodule WGA gat Basis
UITC 418V Polisvoorwaarden Basismodule WGA gat uitgebreid Polisvoorwaarden Basismodule WGA gat uitgebreid
EXEC 419V Polisvoorwaarden Basismodule WIA Excedent Polisvoorwaarden Basismodule WIA Excedent
BODC 412V Polisvoorwaarden Basismodule WIA AO minder dan 35% Polisvoorwaarden Basismodule WIA AO minder dan 35%
VAC 420V Polisvoorwaarden Basismodule WIA Vaste Aanvulling Polisvoorwaarden Basismodule WIA Vaste Aanvulling
VZZW 210V Polisvoorwaarden Basismodule Ziektewet Polisvoorwaarden Basismodule Ziektewet
VMC34 Polisvoorwaarden Verzuimverzekering eigen risico in dagen Polisvoorwaarden Verzuimverzekering eigen risico in dagen
VMSL33 Polisvoorwaarden Verzuimverzekering eigen risico in geld Polisvoorwaarden Verzuimverzekering eigen risico in geld

2022

Versienummer Product Polisvoorwaarden
ALG 105V Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
VZDC 209V Basismodule Verzuim ER in dagen Basismodule Verzuim ER in dagen
aocvf 307V Basismodule AOV 3-12 jaar Basismodule AOV 3-12 jaar
vzzw 208 Basismodule Ziektewet Basismodule Ziektewet
inkc 415V Basismodule Inkomensaanvulling Basismodule Inkomensaanvulling
uitc 417V Basismodule WGA-gat uitgebreid Basismodule WGA-gat uitgebreid
basc 416V Basismodule WGA-gat basis Basismodule WGA-gat basis
excc 418V Basismodule WIA Excedent Basismodule WIA Excedent
Vac 419V Basismodule WIA Vaste Aanvulling Basismodule WIA Vaste Aanvulling
bodc 420V Basismodule WIA AO minder dan 35% Basismodule WIA AO minder dan 35%
Vmc33 Verzuimverzekering (eigen risico in dagen) Verzuimverzekering (eigen risico in dagen)
Vmsl32 Verzuimverzekering (eigen risico in geld) Verzuimverzekering (eigen risico in geld)

 

Anker

Versienummer Product Polisvoorwaarden
pvw-alg-zav_0117 Zakelijke verzekeringen Algemene afspraken zakelijke verzekeringen
pvw-vol-varb jan-2017 Verhaalrechtsbijstand Verzekeringsafspraken Verhaalsrechtsbijstand
vw-vol-zvv jan-2017 Ziekteverzuim Verzekeringsafspraken

 

Avéro Achmea

2023

Versienummer Product Polisvoorwaarden
7257F-22-07 Verzuimverzekering Stoploss Calamiteiten Verzuimverzekering Stoploss Calamiteiten
7253F-22-07 Verzuimverzekering Voorwaarden Verzuimverzekering Voorwaarden
6767G-22-09 Uitstapverzekering Voorwaarden WGA Uitstapverzekering Voorwaarden

2022

Versienummer Product Polisvoorwaarden
7253E-21-06 Verzuimverzekering Voorwaarden Verzuimverzekering Voorwaarden
6767F-21-08 WGA Uitstapverzekering WGA Uitstapverzekering

2021

Versienummer Product Polisvoorwaarden
7253D-20-09 Voorwaarden Verzuim Voorwaarden Verzuim
7340D-20-09 Voorwaarden Ziektewet Eigenrisicodragerverzekering Voorwaarden Ziektewet Eigenrisicodragerverzekering
7257E-21-06 Voorwaarden verzuimverzekering stoploss calamiteiten Voorwaarden verzuimverzekering stoploss calamiteiten
7275C 19-10 Verzuimverzekering Stoploos calamiteiten  

 

Versienummer Product Polisvoorwaarden
7253C-19-10 Verzuimverzekering Rechten & plichten Verzuim
7340C-19-10 WGA-ERD Recht en plichten WGA Eigenrisicodragerverzekering
7253B 18.11 Verzuimverzekering Rechten & plichten Verzuim

 

De Amersfoortse

2021

Versienummer Product Polisvoorwaarden
ALGC 104 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden
VZDC 207 Basismodule Verzuim ER in dagen Basismodule Verzuim ER in dagen
VMC31 Verzuimverzekering (eigen risico in geld) Verzuimverzekering (eigen risico in geld)
UITC 415 Basismodule WGA-gat uitgebreid Basismodule WGA-gat uitgebreid
VZZW 208 Basismodule Ziektewet Basismodule Ziektewet
EXCC 416 Basismodule WIA Excedent Basismodule WIA Excedent
BODC 418 Basismodule WIA AO minder dan 35% Basismodule WIA AO minder dan 35%
VAC 417 Basismodule WIA Vaste Aanvulling Basismodule WIA Vaste Aanvulling
BASC 414 Basismodule WGA-gat basis Basismodule WGA-gat basis
AOCVF 305 Basismodule AOV 3-12 jaar Basismodule AOV 3-12 jaar
inkc 413 Basismodule Inkomensaanvulling Basismodule Inkomensaanvulling

2019

Versienummer Product Polisvoorwaarden
algc 103 Algemene polisvoorwaarden Algemene polisvoorwaarden
arb 105 Verzuim Arbobegeleiding Verzuim
arbzw 107 Ziektewet Arbobegeleiding Ziektewet
aocvf 304 AOV Basismodule AOV 3-12 jaar
inkc 412 Inkomensaanvulling Basismodule Inkomensaanvulling
vzdc 206 Verzuim Basismodule Verzuim er in dagen
basc 413 WGA Basismodule WGA-gat basis
uitc 414 WGA Basismodule WGA-gat uitgebreid
bodc 417 WIA Basismodule WIA AO minder dan 35%
excc  415 WIA Basismodule WIA Excedent 
vac 416 WIA Basismodule WIA vaste aanvulling
vzzw 207 Ziektewet Basismodule Ziektewet
model 330 Ongevallenverzekering Collectieve ongevallenverzekering
rbv 301 Verzuim Rechtsbijstand Verzuim
model 30 Verzuimverzekering Verzuimverzekering eigen risico in geld
zwul 402 Ziekte Ziektewet uitkering & loonadministratie
Model: inkc 412 Basismodule Inkomensaanvulling Basismodule Inkomensaanvulling

2018

Versienummer Product Polisvoorwaarden
algc 103 Algemene polisvoorwaarden Algemene polisvoorwaarden
arb 105 Verzuim Arbobegeleiding Verzuim
arbzw 107 Ziektewet Arbobegeleiding Ziektewet
aocvf 304 AOV Basismodule AOV 3-12 jaar
inkc 412 Inkomensaanvulling Basismodule Inkomensaanvulling
vzdc 206 Verzuim Basismodule Verzuim er in dagen
basc 413 WGA Basismodule WGA-gat basis
uitc 414 WGA Basismodule WGA-gat uitgebreid
bodc 417 WIA Basismodule WIA AO minder dan 35%
excc  415 WIA Basismodule WIA Excedent 
vac 416 WIA Basismodule WIA vaste aanvulling
vzzw 207 Ziektewet Basismodule Ziektewet
model 330 Ongevallenverzekering Collectieve ongevallenverzekering
rbv 301 Verzuim Rechtsbijstand Verzuim
model 30 Verzuimverzekering Verzuimverzekering eigen risico in geld
zwul 402 ziekte Ziektewet uitkering & loonadministratie

2017

Versienummer Product Polisvoorwaarden
aocvf 303 Arbeidsongeschiktheid 3-12 jaar Arbeidsongeschiktheid 3-12 jaar
arbzw 103 Ziektewet Arbobegeleiding Ziektewet
inkc 402 Inkomensaanvulling Basismodule Inkomensaanvulling
basc 408 WGA basis Basismodule WGA-gat basis
uitc 409 WGA uitgebreid Basismodule WGA-gat uitgebreid
bodc 407 WIA bodem Basismodule WIA bodem <35%
excc 410 WIA excedent Basismodule WIA excedent
remzw 203 Ziektewet Re-integratiemanager Ziektewet
vzdc 204 Verzuimverzekering Verzuimverzekering 0-2 jaar
vzgc 205 Verzuimverzekering Verzuimverzekering 0-2 jaar
vzzw 203 Verzuimverzekering Verzuimverzekering 0-2 jaar
zwul 401 Ziektewet Ziektewet Uitkering & Loonadministratie

 

Generali

Versienummer Product Polisvoorwaarden
08-2015  Verzuimverzekering Generali Verzuimverzekering

 

De Goudse

2021

Versienummer Product Polisvoorwaarden
V2001 AVW Compleet Verzekerd Mijn Personeel AVW Compleet Verzekerd Mijn Personeel
V2104 Aan. VW Verzuim Eigen Risico dagen Aan. VW Verzuim Eigen Risico dagen
V2608  Preventie- en re-integratieondersteuning Preventie- en re-integratieondersteuning
V2609  preventie- reïntegratieondersteuning en budgetten preventie- reïntegratieondersteuning en budgetten
  Aanvulling preventie- reïntegratieondersteuning en budgetten Aanvulling preventie- reïntegratieondersteuning en budgetten

 

Versienummer Product Polisvoorwaarden
Aanv VW Verzuim Eigen Risico dagen (2104 versie) Verzuimverzekering De Goudse Verzuimverzekering
AVW CompleetVerzekerd MijnPersoneel (2001) CompleetVerzekerd De Goudse CompleetVerzekerd

 

elipsLife

2022

Versienummer Product Polisvoorwaarden
WGA-ERD juli 2021 Algemene voorwaarden WGA ERD Algemene voorwaarden WGA ERD
Algemene voorwaarden AO-R juli 2021 Algemene voorwaarden AO-R juli 2021  Algemene voorwaarden AO-R juli 2021 
Bijzondere voorwaarden AO juli 2021 Bijzondere voorwaarden AO juli 2021 Bijzondere voorwaarden AO juli 2021
WGA Plus 2021 WGA Plus 2021 WGA Plus 2021
OVL P Algemene voorwaarden OVL-P 2021 Algemene voorwaarden 2021
PVI V Bijzondere Voorwaarden PVI-V 2021 Bijzondere Voorwaarden 2021
Synopsis OVL P Synopsis Algemene Voorwaarden 2021 Synopsis Algemene Voorwaarden 2021

 

Versienummer Product Polisvoorwaarden
WGA-ERD 2019 WGA Eigenrisicodrager Algemene voorwaarden WGA ERD
WGA Plus 201907 WGA Plus Algemene voorwaarden WGA Plus 201907
Versie november 2019 Algemene voorwaarden Twaalf (Verzekering van verzuim, ZW eigenrisicodragerschap en WGA eigenrisicodragerschap) Algemene voorwaarden twaalf
23 november 2007 Clausuleblad terrorismedekking Clausuleblad terrorismedekking
WGA-ERD november 2018 WGA Eigenrisicodragerschap Algemene voorwaarden WGA-ERD

 

Hamilton Insurance DAC

Versienummer Product Polisvoorwaarden
MHI-VZMC2003-01 Verzuimverzekering Verzuimverzekering MHI-VZMC2003-01
ZW-ERD-MHI-ZW2003-01 ZW-ERD ZW-ERD MHI-ZW2003-01
MHI-ALG2003-01 Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden

 

Lloyd's

Versienummer Product Polisvoorwaarden

MLI ALG2001-01

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Lloyd's ZW_ERD_MLI-ALG2001-02
MLI ZW2001-01 Bijzondere voorwaarden Bijzondere voorwaarden Lloyd's ZW-ERD_MLI-ZW2001-01
ZW-ERD_MLI-ZW2003-01 Bijzonderde voorwaarden Bijzonder-voorwaarden-Mandaat-Lloyds-ZW-ERD-MLI-ZW2003-01
MLI-VZMC2003-01 Verzuimverzekering Bijzondere-voorwaarden-Mandaat- Lloyds_verzuimverzekering_MLI-VZMC2003-01
MLI-ALG2003-01 Algemene voorwaarden Algemene-voorwaarden_Mandaat-Lloyds_MLI-ALG2003-01

 

Nationale Nederlanden

Versienummer Product Polisvoorwaarden
1316-08 Voorwaarden verzuimpakket werkgever Voorwaarden verzuimpakket werkgever
1304-01 Verzuimverzekering en WGA ERD verzekering Verzuimverzekering en WGA ERD verzekering
1316-04 Verzuim en WGA Eigenrisicodrager Verzuimpakket Werkgever (Module Verzuim em WGA Eigenrisicodrager)
1316-02 WGA Eigenrisicodrager Verzuimpakket Werkgever (Module WGA Eigenrisicodrager
800-16 WGA Hiaat Aanvullingszekerheid Uitgebreid op basis van verplichte deelname
1316-01 Verzuimpakket werkgever Verzuimpakket werkgever dienstverlening WGA

 

Quantum Leben AG

Versienummer Product Polisvoorwaarden
QLM-Verzuim-ERD-092020 Polisvoorwaarden Quantum Leben - Mandaat Verzuim (ERD) Polisvoorwaarden Quantum Leben - Mandaat Verzuim (ERD)
QL-verzuim 2023 Polisvoorwaarden Verzuimverzekering 2023 Polisvoorwaarden Verzuimverzekering 2023
QLM-ZWERD-092020 Polisvoorwaarden Quantum Leben - Mandaat ZW-ERD Polisvoorwaarden Quantum Leben - Mandaat ZW-ERD

 

ARAG

Versienummer Product Polisvoorwaarden
10-2015 Voorwaarden ProRechtCombinatie Regres
2023 Voorwaarden ProRechtCombinatie Regres

 

DAS

Versienummer Product Polisvoorwaarden
10-2020 Algemene polisvoorwaarden Rechtsbijstandverzekeringen
18401 Aanvullende polisvoorwaarden Aanvullende verzuimrechtsbijstand 2021
18401 Polisvoorwaarden Aanvullende verzuimrechtsbijstand 2019
18401-2021 Polisvoorwaarden Aanvullende verzuimrechtsbijstand 2021
© 2023 Mandaat Assuradeuren